دوچرخه سواری و روز کوروش کبیر + عکس

هفت آبان روز کوروش کبیر گرامی باد.

دوچرخه سواری صبح زود ساعت شش ، حال و هوای خاصی به آدم میده و پر انرژی میشی.

همه رو دعوت میکنم به حداقل سه روز در هفته برای ورزش خوب و بانشاط دوچرخه سواری