تبریک نوروز ۱۳۹۹ شمسی

نوروز ۱۳۹۹
نوروز ۱۳۹۹


در این سال نو، سال جدید، سال ۱۳۹۹، آرزو داریم که هفت سین زندگی تان با سین سلامت عجین باشد ... با آرزوی سلامتی برای همه مردم ایران زمین و تمام کسانی که این روزها با بیماری جه بر روی تخت های بیمارستان و چه در کنار تخت های بیمارستان دست و پنجه نرم می کنند.

سال نو مبارک
سال نو مبارک