دریافت ایمیج های داکر در اوبونتو با کمک docker.ir

حتما شما هم با مشکل نصب یا دریافت ایمیج از docker برخورده اید. همانطور که می دانید ما عموما در شرایط تحریم زندگی می کنیم و برای انجام کارها مجبوریم روش های دور زدن تحریم را فرا بگیریم!

اگر برنامه نویس باشید، قطعا حداقل یک بار نام داکر (docker) به گوش شما خورده است. داکر نوعی سیستم مجازی سازی است که ایمیج های (image) آماده ای دارد که برای کارهای مختلف از راه اندازی وردپرس (wordpress) تا داده کاوی (Data Mining) کاربرد دارند. مشکل اصل جایی شروع می شود که داکر یک محصول آمریکایی است و ما هم مشمول تحریم هستیم!

شرکت پارس پک با ایجاد سایت docker.ir به شما اجازه می دهد تا این تحریم ها رو دور زده و ایمیج مد نظر خود را از کتابخانه (docker pull) داکر نصب کنید.

اگر وارد سایت شوید می توانید docker.ir شوید، می توانید راهنمای تنظیمات مد نظر خود را بیابید. نصب داکر به راحتی انجام می گیرد. در این خصوص من مشکلی با IP ایران نداشتم!!

حال برای انجام تنظیمات دریافت ایمیج های داکر به ترتیب موارد زیر را انجام دهید:

mkdir -p /etc/systemd/system/docker.service.d

سپس باید وارد این مسیر شوید و فایل جدید با عنوان http-proxy.conf را ایجاد کنید:

touch http-proxy.conf

سپس برای ویرایش فایل از دستور زیر استفاده می کنیم

nano http-proxy.conf

سپس مقدار زیر را در آن کپی می کنیم:

[Service]
Environment="HTTP_PROXY=http://Proxy.Docker.ir:5555"

حالا تنها باید داکر را متوقف و مجددا اجرا نمایید:

systemctl daemon-reload
systemctl restart docker

اکنون به راحتی می توانید با دستور زیر جدیدترین ایمیج ها را از داکر دانلود کنید:

sudo docker pull [your image name]

موفق باشید!