دستیار کارگردان‌ هنری، کانسپت‌ آرتیست و یک نویسنده‌ی بی کتاب!