من هابنولا هستم! یه نرمال کلسیفیه توی مغز زندگی از پشت نگاه سی تی اسکن آدما! یه پزشک بلاگر. میتونین منو توی تلگرام با همین نام کاربری دنبال کنین ... https://t.me/iamhabenula