مهندس دون‌پایه. یک کم فیسبوک کار کردم، یک کم گوگل. مشغول به کار در postmates یک چیزی مثل پیک موتوری. تخصصم در ماشین‌لرنینگ و سیستم‌ها توضیع‌شده است.