روزانه ۱

توی این چند وقت یک چیز خیلی ساده‌ ولی در عین حال مهم را یاد گرفتم. در مقام رهبری (Leadership) هدف تغییر دادن آدم‌ها نیست. هدف توانمند کردن آدم‌ها برای انتخاب مسیر صحیح است.

https://seths.blog/2019/08/leadership-2/

وقتی از رهبری حرف می‌زنیم الزاما منظورمون رهبر یک سازمان بزرگ نیست. احتمالا هر کسی در هر جایی از سازمان می‌تواند در قالب یک رهبر عمل کند به شرطی که معنا و هدف رهبری را اشتباه برداشت نگند.