تفاوت ها / فرقـه هـا ، جوامع (Cults vs Communities)


عضویت یکی از فعالیت های جدی انسان امروزی ست.

عضویت در گروه دوستان دبستانی، هم دوره های دانشگاه، تیم ورزشی یا در دورهمی‌های دوستانه. همچنین عضویت در سازمان‌ها، گروه‌های کاری و بیزنیسی نیز از جمله فعالیت‌های جدی ما در قالب عضویت است.

بر همین اساس تشکیل جوامع Community Building از موضوعات مهم دنیای امروز است. مخصوصا که این روزها بحث جوامع آنلاین بسیار در دنیای web 3 داغ است.

در واقع هر یک از ما مرکز یک نمودار واقعاً پیچیده ون Venn diagram از همه گروه ها و جوامعی هستیم که بخشی از آنها بوده ایم. این چیزی است که جوامع سالم آن را پذیرفته‌اند و حتی تقدیر میکنند.

به همین منظور برای ایجاد حس ارتباط و تعلق سالم، باید تجربه جامعه خود را به گونه ای طراحی کنید که به زمان، مکان و انتخاب های شخصی اعضای خود احترام بگذارد.

جامعه شما زمانی بهترین است که اعضایش را مرکز شبکه پیچیده جوامع خود فرض کند.

نقش یک جامعه سالم این است که به هر فردی اجازه دهد در حالی که در یک حوزه مورد علاقه با هم رشد می کند همانطور که خودشان هستند ظاهر شود.

و دقیقا در همین جا تفاوت جوامع با فرقه ها مطرح میشود:

هنگامی که یک گروه یک عضو را مجبور می کند که آنها را از سایر جوامع انتخاب کند، بخشی از هویت آن عضو را انکار می کند.

تفاوت فرقه Cults با جامعه Community در این است که یک جامعه به فردیت اعضای خود احترام می گذارد و آنها را تشویق می کند تا خود را نشان دهند، ویژگی که در فرقه به ندرت دیده میشود.

همین این امر رهبری جوامع را سخت تر از فرقه ها می کند.


اگر میخواهید عضو جامعه ای بشوید به این موارد دقت کنید:

چرایی جامعه

اهداف مشترک

ارزش های مشترک

قوانین شرکت کردن

و بدانید که باید با افراد متنوعی از پیشینه های مختلف، تعامل برقرار کنید.

در انتها

به روابط خود با دیگران فکر کنید.

Think about your own connections with others