درود نخست

دیدیم جذاب بود، آمدیم!!

این ویرگول هم عجب مینیمالیست؛ آدم را یاد دیوار های آجری و یک دست صورتیِ روشن کافه‌های خیابان «منیل مونتان» پاریس می‌اندازد.

کوچه پس کوچه هایی که بویی از مینیمال نبرده اند و وحشیانه رویشان طرح های گرافیکیِ خیابانی نقش بسته و تضاد عمیقی با دیوار های خوش رنگ کافه‌هایش دارد