نرخ بیکاری در میان مهاجران کانادایی به پایین ترین سطح تاریخی خود رسید!

بررسی نیروی کار جدید نشان می دهد که بیکاری برای مهاجران اخیر در کمترین میزان به ثبت رسیده است و اشتغال سریع تر از جمعیت کانادا در حال رشد است.

بر اساس نظرسنجی نیروی کار کانادا در ماه مارس، نرخ بیکاری برای مهاجرانی که در پنج سال گذشته به کانادا وارد شده اند، به پایین ترین حد خود رسیده است.

گزارش تازه منتشر شده آمار شرایط بازار کار کانادا را در هفته 13 تا 19 مارس نشان می دهد. در هفته مرجع، در استان ها محدودیت های بهداشت عمومی کاهش یافته است. تمام محدودیت های ظرفیت و الزامات اثبات واکسیناسیون در انتاریو، مانیتوبا، آلبرتا و کبک برداشته شد.

به طور کلی، بیکاری در کانادا 0.2 واحد درصد کاهش یافت و به 5.3 درصد رسید، که پایین ترین نرخ ثبت شده از زمان ارائه داده های مشابه در سال 1976 است. آمار کانادا نرخ بیکاری را بر اساس تعداد افراد بیکار به عنوان درصدی از نیروی کار محاسبه می کند.

نرخ بیکاری برابر است با افرادی که می خواستند شغلی داشته باشند؛ اما به دنبال شغلی نبودند، برای اولین بار کمتر از سطح قبل از همه گیری کرونا و 7.2٪ درصد بود.

نرخ بیکاری برای مهاجران سن اصلی که در پنج سال گذشته به این کشور سفر کرده اند 8.3 درصد بوده است، که کمترین میزان از زمان ارائه داده های مشابه در سال 2006 است. نرخ بیکاری کارگران کانادایی 4.5 درصد است. شکاف 3.8 درصدی مشابهی که قبل از همه گیری کرونا در مارس 2019 قابل مشاهده بود.

ناتان یانزن، دستیار اقتصاددان ارشد در RBC Economicsمی نویسد: " با نرخ بیکاری بسیار پایین، تقریباً همه صنایع با کمبود نیروی کار مواجه هستند، از جمله بخش های هتلداری که هنوز به طور کامل بهبود نیافته اند. "

رشد استخدام از رشد جمعیت پیشی گرفته است

کل استخدامی های کانادا در ماه مارس 73.000 نفر افزایش یافت که ناشی از افزایش کار تمام وقت بود.

افزایش استخدام از سپتامبر 2021 از رشد جمعیت پیشی گرفته است. از سپتامبر، زمانی که اشتغال کانادا برای اولین بار از بیماری کرونا بهبود پیدا کرد، اشتغال 2.4 درصد در مقایسه با جمعیت 15 ساله و بالاتر، که با نرخ 0.8 درصد رشد کرده است، افزایش یافته است.

نرخ کند رشد جمعیت همراه با مشاغل خالی بالا و رشد سریع استخدام احتمالاً ورود کارگران خارجی را آسان می کند. یکی از راه های مقابله با فشار نزولی بر بازار کار، باز کردن درها به روی استعدادهای بین المللی است.

در هفته گذشته، کانادا در حمایت از کارگران خارجی موقت برای رفع کمبود نیروی کار اقداماتی انجام داده است. برخی از این اقدامات مانند افزایش دو برابری دوره اعتبار ارزیابی تأثیر بازار کار (LMIA) قبلاً اجرایی شده اند. LMIA به طور مؤثر نشان می دهد که یک کارگر خارجی شغل یک کارگر کانادایی را قبول نمی کند و آ ن ها برای برخی از مجوزهای کار مورد نیاز هستند. همچنین حداکثر مدت زمان استخدام کارگران با دستمزد بالا و جریان استعدادهای جهانی از دو سال به سه سال افزایش یافته است. علاوه بر این، دیگر محدودیتی برای تعداد مشاغل با دستمزد کم که کارفرمایان در صنایع فصلی می توانند از طریق TFWP پر کنند، وجود ندارد.

دو اقدام دیگر از 30 آوریل اجرایی خواهند شد، از جمله قوانین جدید برای اینکه چند درصد از کارکنان یک کارفرما می توانند کارگران خارجی باشند. کانادا همچنین به رد خودکار درخواست های LMIA برای مشاغل کم دستمزد در بخش های مسکن، خدمات غذایی و بخش های تجارت خرده فروشی در مناطقی با نرخ بیکاری 6 درصد یا بالاتر پایان می دهد.

کانادا در سال جاری رکورد جدیدی از تعداد تازه واردان برای مهاجرت دائم را پذیرفته است. طبق برنامه سطوح مهاجرت 2022-2024، کانادا می خواهد 43.1645 تازه وارد در سال 2022 بپذیرد.

مهاجرت تا حد زیادی مسئول رشد جمعیت کانادا است. سرشماری اخیر کانادا در سال 2021 نشان داد که کانادا سریعترین رشد جمعیت را در G7 به کمک مهاجرت داشته است. چهار نفر از 1.8 میلیون نفری که بین سرشماری های 2016 و 2021 به جمعیت اضافه شده اند، ساکنان موقت یا مهاجران دائمی بودند. باقی مانده رشد جمعیت ناشی از افزایش طبیعی است که تفاوت بین تولد و مرگ است.