چند ساله نمیدونم چند سالمه!

بابام ازوناست که تعطیلات عید که تموم میشه میگه خب امسالم تموم شد دیگه! میگه بهار که زودی میاد و میره بعدشم تابستون میرسه سرت گرمه یهو پاییز میشه و روزا کوتاهه و زود شب میشه تموم میشه و زمستونم تا به خودت میای میبینی عید داره و میشه و .... همینجوری پرونده سال جدید رو میبنده همون اول!

هروقت زنگ میزنه که حال و احوال بپرسم یکی دوبار اشاره میکنه بهم که 28 سالت شده و دیگه خیالم ازت راحته و بزرگ شدی و اینجور حرفا. درست از جایی که به این 28 اشاره میکنه دیگه خیلی نمیفهمم چی میگه. تلفن چندتا آره .. باشه .. چشم .. میگم واسه خالی نبودن عریضه.پشت تلفن به 28 سالگیم فکر میکنم.

71 رو از 98 کم میکنم میشه 27. هنوز 27 سالمه. آره بابا. چند وقت پیش همکارم حساب کرد گفت 27 سالته هنوز. فکر کرده بود ذوق دارم که سنم رو بالاتر بگم :)) یجوری با حالت برو خالی نبند گفت هنوز خیلی وقت داری. گیج میشم. سر ناهار تو شرکت به 27 سالگیم فکر میکنم.

تو اینستا بهم دایرکت میدیم. درست حسابی ندیدمش . عکس پروفایلش ازیناست که گوشیش جلوی صورتشه. نصفش معلوم نیست اصن. آخر آیدی 1995 داشت. نمیدونم چی گفت که بهش گفتم تو 24 سالگی هنوز وقت هست دلسرد نشو. گفت من 24 سالم نیست که . گفتم چرا دیگه . من 1992 ام. تو 95 . سه سال کوچیکتری پس میشه 24 سالت. گفت من 23 سالمه تازه . نمیدونم چجوری حساب کتاب کرد که 26 سالم شد. گفت تازه امسال میری توی 27 سال. رفت شام بخوره و من همینجوری که خوابیدم کف پذیرایی دارم به 26 سالگیم فکر میکنم.