اولین انیمیشن های من

این مطلب در آغار تنها با شروع یادگیری هدفمند نرم افزار سه بعدی بلندر در حد نیاز با اولین تصویر رندر شده من آغاز شد و روزها گذشت و پیوسته رشد کرد (در زندگی اهداف را بزرگ انتخاب کنید تا به اهداف کوچکتر برسیم، اگر هدف را کوچک بگذاریم به آن هم نمی رسیم).
در انجام هرکار درستی باید جدی بود و تلاش کرد. دی:)) سنگ ها شکسته می شوند اما ایدئولوژی های واقعی هیچ گاه شکست نمی خورند. از همین لحظه دست به کار شوید و برای هر آرمانی که دارید در مسیر درست و با انتخاب درست تلاش کنید.

انجام بعضی کارها برای اولین بار بسیار لذت بخش هست، هر چند نتیجه کار بد باشد. خوب من اولین آموزش هام را تمام کردم و اولین انیمیشن های خودم را در نرم افزار بلندر ساختم.

قصد انجام دادن کاری کافی نیست، باید به خودمان این اراده را بدهیم که هر تصمیمی که می گیریم آن را انجام بدهیم، زندگی کوتاه هست، اگر به خودمان بفهمانیم، که امروز آخرین روز زندگی است و هرروز را شروعی دوباره بدانیم و از هیچ تصمیمی نترسیم، زندگی ساده تر هست و تصمیمات بزرگ یا اشتباهات بزرگی انجام خواهیم داد.
زندگی ساده تر از چیزی هست که از آزاد بودن خومان حراس داشته باشیم، و ساده تر از چیزی هست که بترسیم به آن پایان بدهیم. اگر امروز آخرین روز است. پس باید آزاد بود.
چقدر اندیشه های من مه آلود شده است دی:))
چقدر اندیشه های من مه آلود شده است دی:))
حیف بود این سخنرانی را با یک تصویر خوب پایان نداد. دی:))
حیف بود این سخنرانی را با یک تصویر خوب پایان نداد. دی:))

این اولین انیمیشن های من در بلندر هست. صدا را هم متصل کنید دی:))

https://www.aparat.com/v/QojVf

https://www.aparat.com/v/Wf0j4


اولین خرگوش و بوته از یک راس (Vertex) طراحی شده من. از این خرگوش به بعد همچنان تکنیک های زیادی یاد گرفتم، و تصاویر زیادی ساخته شد، که به فکر انتشار نبودم.
اولین خرگوش و بوته از یک راس (Vertex) طراحی شده من. از این خرگوش به بعد همچنان تکنیک های زیادی یاد گرفتم، و تصاویر زیادی ساخته شد، که به فکر انتشار نبودم.
https://www.aparat.com/v/wLrKg
سومین انیمیشن من - پهپاد - مورخ: 15 آبان 98
اولین موتورسیکلت ساخته شده من در بلندر در مورخ 20 آبان ماه 98
اولین موتورسیکلت ساخته شده من در بلندر در مورخ 20 آبان ماه 98


هر تصمیم درستی که در زندگی دارید را از همین لحظه شروع کنید.