کرونا ،‌جهش تولید و کوکباز

جهش تولیدات خانگی در سایه کرونا


کوکباز یک اکوسیستم کارآفرینی است. یک ضلع از این اکوسیستم پلتفرم «شبکه کارآفرینی و بازار اجتماعی آنلاین» کسب و کارهای بازنشستگان و خانواده ایشان یعنی kookbaz.ir است.سه ضلع دیگر، جشنواره ملی کوکباز و مدرسه کسب و کار کوکباز است. بازنشستگانی که در این شبکه و بازار اقدام به کارآفرینی و فروش محصولات خود می کنند، بازایستادگان خوانده می شوند. به کسب و کارهای این شبکه نیز کوکی گفته می شود. در این شبکه، بازایستادگان و یا فرزندان ایشان با ایجاد شغل و یا عرضه خدمات و محصولات، تقاضا و نیازمندی های سایر بازنشستگان و خانواده شان را برطرف می کنند. از این رو جامعه هدف کوکباز شامل 900 هزار بازنشسته و با احتساب اعضای خانواده شان نزدیک به چهار میلیون نفر می باشد.
سال جهش تولید
سال جهش تولید

امسال هم به رسم هر سال رهبر انقلاب مسیر و جهت گیری کلی نظام را با تعیین شعار برای سال مشخص کردند. سال جهش تولید شاید برای خیلی از کسب و کارها اعم از سنتی و غیر سنتی خوب شروع نشده باشه ولی نباید از آمار کسب و کارهایی هم که تو این روزها حسابی گل کردن، راحت عبور کنیم.

درسته .. کسب و کارهای آنلاین دارن با دمشون گردو میشکنن ... البته نه همشون ولی کسب و کارهایی که دارن نیاز های روزمره مردم رو مرتفع میکنن وضعشون خوبه ...


فرقی نداره که ویروس کرونا را پذیرفته باشیم یا نه، اما در هر صورت این ویروس روی همه کسب و کارها تاثیرات بسیار زیادی گذاشته . در این شرایط می‌توانیم بی‌خیال باشیم و منتظر برگشت اوضاع به روال قبل باشیم و یا سعی کنیم در این شرایط فروش آنلاین‌مان را بهبود دهیم و به کمک روش‌های مختلف بازاریابی آنلاین، در فضای دیجیتال فعالیت‌مان را شروع کنیم.

ما در همین راستا داریم تلاش میکنیم برای جامعه هدف خودمون ارزش آفرینی کنیم و زودتر بازار اجتماعی آنلاین کوکباز رو به بهره برداری نهایی نزدیکتر کنیم ...

حتما خبر دارید که فعالیت در فضای مجازی می‌تواند نقطه عطف کسب و کار شما شود البته به شرطی که طبق اصول آن پیش بروید. همچنین در نظر داشته باشید که فعالیت در فضای مجازی موضوعی زمان‌بر است و ممکن است روند سوددهی آن تا ۳ سال طول بکشد اما بعد از رسیدن به سود می‌توانید از فروش چند برابری‌تان در فضای مجازی و آنلاین لذت ببرید. فقط کافیست با کوکباز همراه باشید ...

مطمینا خرید از تولیدکنندگانی که که مثل من و شما به رعایت بهداشت اهمیت میدن تو این روزها میتونه هنوز هم برامون لذت خرید کردن رو زنده کنه ...
https://virgool.io/d/umnujs3t4g3r/%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%8610%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%DA%A9%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D8%B9%D8%B6%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%D8%8C%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A8%D9%87%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA2600%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%87%D8%A7(ServiceProviders)%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%90%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%D8%A8%D8%A7%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%A2%D9%86%D8%8C%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D9%81%DB%8C%DA%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%A9%DB%8C%D9%81%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA.