کوکپاساژ ( کوک پاساژ ) کجاست ؟

حمایت از کسب و کارهای بازنشستگان

کوکپاساژ عنوان پروژه ایست که تحت مگاپروژه کوکباز تعریف میشود و میتوان گفت به زودی بخش بزرگی از جامعه بزرگ بازنشستگان را درگیر خود خواهد کرد.

حالا موضوع چیه؟

کوکپاساژ برای ایجاد جریان نقدینگی در بازار اجتماعی کوکباز طراحی شده و قراره محلی باشه برای معرفی کسب و کارهایی که خدمات محور هستند ( مثل نجاری، خیاطی، سوپر مارکت و ...) که به بیان دیگر مکان فیزیکی برای کسب و کارشون دارند.

به بیان ساده تر افراد در سراسر ایران عزیز، برای تامین خدمات مورد نیازشون ( قصابی، خیاطی، نقاشی و ... ) با مراجعه به کوکپاساژ میتوانند به سرعت بازنشسته یا فرزند بازنشسته ای را پیدا کنند که این خدمات را در شهر خودشان ارائه میکند. پرداخت از طریق اپلیکیشن کوکباز ( کوک پی یا kookpay ) برای تدقیق این جریان نقدینگی نقش اصلی را ایفا میکند.

طی پروژه کوکپاساژ، تمام این کسب وکارها به صورت استانی معرفی خواهند شد و عزیزان بازنشسته با استفاده از اپلیکیشن کوکباز می توانند پس از مراجعه به این کسب و کارها از خدمات ایشان به صورت اعتباری استفاده کنند.

کوکباز بر این باور است که توانمند سازی جامعه بازنشستگان از طریق ایجاد گردش مالی در بازار کسب و کارهای بازنشستگی میتواند سریعترین روش برای رونق دادن به معیشت این عزیزان باشد. رونق بیشتر برای کسب و کارهای بازنشستگان و ایجاد فرصت های شغلی برای فرزندان این عزیزان ( البته به صورت راهبردی و از طریق رونق فضای کسب و کار) ان شاالله میتواند الگویی شود برای تمامی سازمان هایی که به فکر بازنشستگان خود هستند.


از بازنشسته برای بازنشسته شعاریست که ما از بدو تولد کوکباز برای آن تلاش کرده ایم و خواهیم کرد.