Smurf Attack

اسمورف ها موجودات آبی رنگ، کوچک و شاد و شنگولی هستند که دوست دارند آواز بخوانند و برقصند، اما حمله اسمورف یا Smurf Attack بسیار شرورانه تر از این وروجک های آبی رنگ است. این حمله در دسته حملات DoS قرار میگیرد، که قربانی خود را با پیام های پینگ برادکستِ جعلی(Spoofed) پر میکند.

شرح حمله

مهاجم آدرس IP قربانی مورد نظر را جعل می کند و سپس تعداد زیادی پینگ (IP echo requests) را به آدرس آی پی های برادکست ارسال می کند. روتر دریافت کننده با اجرای برادکست به همه میزبان ها در زیر شبکه پاسخ می دهد و همه میزبان ها با یک IP echo reply پاسخ می دهند(همه به طور همزمان!). در شبکه‌ای با صدها میزبان، این عمل منجر به Gridlock شبکه اصلی می‌شود، زیرا تمام ماشین‌ها مشغول پاسخ دادن به درخواست های اکو هستند. اگر روتر ها به منظور محدود نگه داشتن این نوع برادکست ها به زیرشبکه محلی پیکربندی نشده باشند، وضعیت بدتر می شود (که خوشبختانه به طور پیش فرض هستند!)

خوشبختانه حملات اسمورف امروزه چندان متداول نیستند؛ زیرا اکثر روتر ها به گونه ای پیکربندی شده اند که از ارسال بسته های برادکست به شبکه های دیگر جلوگیری کنند. بعلاوه، پیکربندی روترها و هاست ها به منظور عدم پاسخ به درخواست های پینگ ارسال شده به آدرس برادکست، بسیار ساده است.