یک عدد محمد هستم، علاقمند به وب و تکنولوژی‌های توسعه‌ی وب