هستی شناسی و نقشه راه برای تحقیقات موبایل (مقاله ترجمه شده)

چکیده

هدف: سلامت تلفن‌همراه و یا تحقیقات بهداشتی موبایل در سال‌های اخیر به‌صورت نمایی رشد کرده است. بااین حال، تحقیقات بر روی بهداشت موبایل بدون تعریف روشنی از دامنه‌های بهداشتی موبایل موقت و انتخابی است. بدون یک نقشه‌راه برای تحقیقات ممکن است پتانسیل کامل بهداشت موبایل را درک نکنیم. در این مقاله، یک چارچوب هستی‌شناسی برای تعریف دامنه‌های بهداشتی موبایل و روشن کردن یک نقشه راه ارائه شده است.

روش‌ها: در این مقاله یک هستی‌شناسی از بهداشت موبایل ارائه می‌کنیم. هستی‌شناسی به‌صورت سیستماتیک ناشی از توسعه ابعاد و عناصر اصلی آن است. تحقیق حاضر در بهداشت موبایل در سال 2014، بر روی هستی‌شناسی و برجسته کردن نقاط روشن و نقاط کور/ خالی تحقیقات بهداشتی موبایل تاکید دارد.

یافته‌ها: تاکیدات تحقیقات بهداشتی موبایل در سال 2014 بسیار ناهموار بوده است. بنابراین چندین نقطه روشن و بسیاری نقطه کور یا خالی وجود دارد. پژوهش حاضر عمدتا بر استفاده‌ی افراد از دستگاه‌های تلفن‌همراه و برنامه‌های کاربردی برای به‌دست آوردن اطلاعات مربوط به سلامت بیشتر و بهبود کیفیت مراقبت از طریق تلفن‌همراه تمرکز دارد.

نتیجه‌گیری: استدلال می‌کنیم که تأکید بر این مسئله می‌تواند متعادل‌کننده نقشه‌راه برای تحقیقات بهداشتی موبایل باشد. نقشه‌برداری هستی‌شناختی نقش اساسی در توسعه و حفظ نقشه‌راه دارد که می‌تواند به‌طور مداوم تحقیقات بهداشتی موبایل را ارزیابی و هدایت کند.

معرفی

تحرک، مفهوم اصلی مراقبت‌های بهداشتی مشارکتی است. که آزادی زمانی و محدودیت مکانی را برای ارائه‌دهندگان و دریافت‌کنندگان مراقبت‌های بهداشتی فراهم می‌کند و در نتیجه موجب تسهیل در مراقبت‌های بهداشتی مشارکتی می‌گردد. جای تعجب نیست که حوزه سلامت همراه و یا بهداشت موبایل، در سال‌های اخیر توجه زیادی را به‌عنوان نفوذ صنعت بهداشت و درمان به دست آورده است. مفهوم تحرک از لحاظ فیزیکی، تکامل‌یافته حمل و نقل کارکنان و تجهیزات بهداشت و درمان به‌سادگی حمل و نقل اطلاعات با استفاده از فن‌آوری مدرن است [1]؛ یک پارادایم جدید که در پزشکی از راه دور [2] آغاز می‌شود، منجر به مفهوم سلامت الکترونیک با زیر مجموعه‌ای به‌عنوان بهداشت موبایل می‌گردد [3]. گوشی‌های هوشمند و فن‌آوری‌های مرتبط نشان‌دهنده مرحله بعدی تکامل در حمل و نقل اطلاعات برای تغییر در بخش بهداشت [4] و در نتیجه تحرک و مشارکت در مراقبت‌های بهداشتی هستند.

یک انفجار پژوهشی در بهداشت موبایل در چند سال اخیر وجود داشته است. در مجموع 808 مقاله‌ی بهداشت موبایل با خلاصه نمایه شده در PubMed بین سال‌های 2013 و ژانویه 2015 وجود دارد، زمانی که داده‌های جمع‌آوری شده از سال 2014، حدودا 364 (45٪) بود. به‌طور مشابه، تعداد مقالات نمایه شده در اسکوپوس بهداشت موبایل شاهد افزایشی از سال 2010 [1] بوده است. و به احتمال زیاد رشد آنها ادامه دارد.

تعاریف بهداشت موبایل

اصطلاح بهداشت موبایل و نوع دیگری از سلامت به بیست سال قبل بازمی‌گردد، دوره‌ای که در آن تغییر تعریف از هر دو نظر فن‌آوری‌های سلامت و نظم و انضباط ناشی شد. تعاریف، ابعاد و عناصر دامنه‌های بهداشتی موبایل را پیشنهاد کردند اما نتوانستند معنی جامع دامنه را بیان کنند. در این بخش در مورد این تعاریف بحث می‌کنیم و در بخش بعدی نسبت به ساخت یک هستی‌شناسی بهداشت موبایل اقدام می‌کنیم.

روش‌ ها

هر چند اولین مقاله در بهداشت موبایل در زمینه‌ی پزشکی از راه دور به سال 1976 برمی‌گردد (بر اساس جستجو در PubMed)، اکثر تحقیقات تنها در چند سال گذشته، حدودا سال 2010 آغاز شده است. تحقیقات بهداشت موبایل با ارزیابی تکنولوژی برای پشتیبانی از تحرک تکامل یافته است. تأثیرِ (1) تکامل سریع جمعیت عمومی به‌عنوان شرکت‌کنندگان، نه به سادگی دریافت‌کنندگان مراقبت‌های بهداشتی، (2) استفاده گسترده از سیستم‌های اطلاعاتی بهداشت و درمان و (3) پیشرفت چشمگیر فناوری تلفن‌همراه اساسا برمبنای تغییر توپوگرافی پژوهش‌های بهداشت موبایل است. تمام مقالات در زمینه‌ی بهداشت موبایل در سال 2014 را که توسط PubMed منتشر و نمایه شده است بیان می‌کنیم.

نتایج

نگاشت هستی‌شناختی از واحدها در مقاله‌های پژوهشی بهداشت موبایل در سال 2014 منتشر شده است که در شکل 2 قابل مشاهده است. عدد داخل پرانتز مجاور به هر یک از ابعاد، تعداد مقالات از 364 کدگذاری در آن بعد است. اعداد مجاور عنصر، فراوانی وقوع آن است. نوار زیر عنصر یک نمایش بصری از همان مقیاس به حداکثر فراوانی است (در این مورد 219 از 364 نرم‌افزار). توجه داشته باشید که تعداد مقالات کدگذاری در یک بعد، با توجه به برنامه‌نویسی‌های متعدد مقالات در یک بعد ممکن است بیشتر از مجموع کدگذاری عناصر در بعد باشند.

بحث

هستی‌شناسی بهداشت موبایل (شکل 1) بنا به نمایش نزدیک سیستم کامل است و نشان‌دهنده‌ی پیچیدگی ترکیبی بهداشت موبایل، سیستماتیک و باصرفه است. تحقیقات بهداشت موبایل نگاشت هستی‌شناختی (شکل 2) از سال 2014 ترسیمی جامع از هستی‌شناسی است. همانطور که پیش از آن خلاصه کردیم، چند لکه 'روشن' و بسیاری نقطه «ضعیف» و یک جفت نقطه "کور / خالی" وجود دارد. به‌طورکلی، در حالی که پوشش داخلی هستی‌شناسی گسترده است، تغییر در درخشندگی میان عناصر در یک بعد و در میان ابعاد، بالا است. به این ترتیب، مجموعه ای از 2014 پژوهش در زمینه بهداشت موبایل انتخاب شده‌اند و سیستمیک نیستند. در ادامه، تاکید انتخابی و سیستمیک در هر پنج مورد از ابعاد هستی‌شناسی، و پیامدهای آن برای سلامت سیستم‌های اطلاعاتی بحث خواهد شد. ما از سمت راست شروع می‌کنیم و به سمت چپ حرکت می‌کنیم.

نتیجه‌ گیری

خود هستی‌شناسی (شکل 1)، با ساخت منطق بهداشت موبایل صریح و قابل مشاهده است و می‌تواند به عنوان نقشه راه برای تحقیقات درموضوع مورد نظر استفاده شود. همچنین می‌تواند برای تعریف تمرکز و اولویت‌های تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد. به این معنا که، هر جزء یا قطعه (بخشی از یک جزء) که در هستی‌شناسی جدا شده است می‌تواند هدف تحقیق قرار گیرد. تعریف موضوع پژوهش با استفاده از هستی‌شناسی مزایایی در جهت ادغام نتایج دارد. که قادر به تجسم چگونگی قرارگیری یک بخش در کل است.

در حال حاضر هستی‌شناسی می‌تواند با اضافه کردن مقولات اضافی و زیرشاخه‌ها برای طبقه‌بندی دوباره تعریف گردد. همچنین می‌تواند با ترکیب دسته و زیر دسته‌های طبقه‌بندی گسترده گردد. بنابراین، هستی شناسی به عنوان یک نقشه راه سازگار است و می‌تواند به نیازهای سازگار در حال تغییر و تحولات در دامنه منطبق شود. به‌عنوان مثال، در آینده ممکن است لازم به اضافه کردن یک ربات با هوش مصنوعی به عنوان یک ارائه دهنده باشد. علاوه براین، چنین افزایشی موجب افزایش اجزاء جداشده‌ی هستی‌شناسی به تعداد زیاد می‌گردد. بنابراین در اضافه کردن عناصر باید به تعادل هستی‌شناسی باید دقت کینم. اضافه کردن یک عنصر مانند ربات بلافاصله این پرسش برای تحقیق را مطرح می‌کند، برای مثال: چگونه به نتایج کمک خواهد کرد؟ قابلیت‌های نشانه شناختی آن چگونه خواهد بود؟ چگونه ساختار و عملکرد سیستم‌های بهداشت موبایل نیاز به بازسازی دارد؟

درحالی‌که خود هستی‌شناسی (شکل 1) یک نقشه راه ساده ارائه می‌دهد، نقشه هستی‌شناختی (شکل 2) توپوگرافی دامنه براساس مجموعه پژوهش را ارائه می‌دهد. توپوگرافی به دلایل یکسانی، باید به منظور توسعه یک نقشه‌راه موثر توضیح داده شده و مشخص شود. توپوگرافی مجموعه‌ای از 2014 پژوهش در بهداشت موبایل ممکن است به دلایل زیر باشد: (الف) اهمیت موضوع، (ب) سهولت انجام تحقیقات در مورد این موضوع، (ج) تاریخ / مرحله تحقیقات در موضوع و (د) تعامل سه حالت. نقشه هستی‌شناختی واحدها (شکل 2) تاکید هر عنصر در مجموعه را برجسته می‌کند. ولی چرایی آن را توضیح نمی‌دهد. بنابراین بررسی دلایل در تدوین نقشه‌راه برای تحقیقات بهداشت موبایل مهم است.

موضوعی که اخیرا مورد تحقیق قرار گرفته مانند استفاده از گوشی‌های هوشمند و برنامه‌ها برای اطمینان از پایبندی ممکن است مهم باشد، اما ممکن است ساده، آسان، راحت، و بیش از حد تاکید شده باشد. زیاده‌روی در مطالعات در مورد این موضوع برای محرومیت دیگران که توسط هستی‌شناسی برجسته شده است امکان سهولت نسبی و راحتی انجام تحقیقات بر روی موضوع را افزایش می‌دهد. این مسئله پاسخی به این سوال است که آیا یک موضوعی که مکرراد مورد تحقیق قرار می‌گیرد (و از این رو اغلب ذکر شده) مهم است. هستی‌شناسی و نگاشت مرتبط با آن برای پاسخ به این پرسش‌ها مناسب است.

از سوی دیگر، با استفاده از هستی‌شناسی و نگاشت مرتبط با آن سوالات مشابهی را می‌توان در مورد نقاط "کور / خالی" مطرح کرد. آیا عدم وجود تمرکز بر حذف به دلیل نظارت و یا امکان‌ناپذیری است؟ حق بیمار برای حذف و ویرایش در الزامات HIPAA ساخته شده است در حالی که به ندرت نقش اساسی در حصول اطمینان از یکپارچگی بهداشت و درمان وجود دارد. (صداقت همراه با قابلیت اعتماد و در دسترس بودن سنگ‌بنای اصلی HIPAAاست.) تحقیقات در مورد یک موضوع ممکن است دشوار اما امکان‌پذیر باشد. هستی‌شناسی و نگاشت‌های مرتبط با آن برای پشت سرگذاشتن این دشواریها ساده است اما پرسش مهمی است.

این مقاله ISI در سال 2017 در نشریه الزویر و در مجله بین المللی انفورماتیک پزشکی، توسط دانشکده پزشکی میلر منتشر شده و در سایت ای ترجمه جهت دانلود ارائه شده است. در صورت نیاز به دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی و ترجمه آن می توانید به پست دانلود ترجمه مقاله هستی شناسی و نقشه راه برای تحقیقات موبایل در سایت ای ترجمه مراجعه نمایید.