برکتِ خانه


امام صادق(ع)از جدّ بزرگوارشان آقا امیرالمومنین (ع)نقل میکنند:

"خانه ای که در آن قرآن خوانده میشود و ذکر و یاد خداوند در آن هست؛برکتش زیاد میشود، و ملائکه

درآن خانه حضورپیدا می کنند و شیاطین از آن خانه دور می شوند،آن خانه برای اهل آسمان میدرخشد ، همانگونه که ستارگان برای اهل زمین می درخشند.

و اما خانه ای که در آن قرآن خوانده نمی شود و ذکر و یادی از خداوند درآن نیست؛ برکتش کم می شود،

ملائکه از آنجا دور شده و شیاطین وارد خانه می شوند."


@Tafsiretaher👌