خورشیدِ ظهورداشتم درباره ی ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) فکر میکردم ، ناخود آگاه طلوع خورشید به ذهنم رسید .

دقیق تر که در ذهنم بررسی کردم ، متوجه شدم که چقدر بین ظهور امام زمان (عج)با طلوع خورشید شباهت وجود دارد :

1-طلوع خورشید زمان ثابت و مشخصی ندارد و در طول فصلها تغییر می کند ، ظهور امام زمان نیز زمان ثابت و مشخص شده ای (از قبل)ندارد.

2-با طلوع خورشید زمین (آن قسمتی که رو به خورشید می شود)روشن می گردد ، با ظهور امام زمان نیز جهان از تاریکی ظلم و فساد رهایی می یابد و به عدل و نوعدوستی روشن می شود.

3-طلوع خورشید نشانه هایی دارد که متوجه می شویم خورشید دارد طلوع می کند ، ظهور امام زمان نیز نشانه هایی دارد که با مشاهده ی آن نشانه ها باید دریافت که ظهور در آستانه ی محقق شدن است.

4-بعد از بروز نشانه هایی که هشداردهنده ی طلوع صبحگاهی است ، دیگر امکان ندارد طلوع خورشید به تعویق بیفتد و هرکس در این زمان طلوع خورشید را نوید دهد راستگو و هر کس بگوید خورشید طلوع نمیکند و طلوع خورشید زمان ثابت و مشخصی ندارد ، یاوه گو و دروغگو است. زیرا نشانه های روشن شدن هوا در آسمان آشکار شده است.

در مورد ظهور امام زمان نیز دقیقا چنین است.

5-همانطور که ما بین بروز نشانه های روشن شدن آسمان تا قبل از طلوع خورشید ما وقت داریم نماز صبح خود را ادا نماییم و بعد از طلوع خورشید اقامه ی نماز صبح ارزش و ثوابی ندارد ، ما بین بروز نشانه های ظهور امام زمان تا صبح ظهور ما وقت داریم که از نظر ایمانی خود را تقویت نماییم و آماده کنیم و از صبح ظهور به بعد توبه و ایمان ارزشی ندارد.آیا به نظر شما این شباهت جالب و حیرت انگیز نیست؟

و حیرت انگیزتر این که این جانب به جرات عرض می دارد نشانه های ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)یکی پس از دیگری در حال به وقوع پیوستن است .

اینک وقت تقویت ایمان برای کسب نهایت آمادگی برای ظهور امام زمان (ع) است و ان شاء الله ظهور امام زمان (علیه السلام) کلید خورده است و دیگر به تعویق نخواهد افتاد .

و هر کسی که مردم را به نزدیکی ظهور بشارت دهد اما برای آن وقت تعیین نکند ، مثلا نگوید فلان روز فلان ماه و فلان سال یا نگوید امسال یا سال آینده و صرفا به نزدیکی ظهور و این که در آستانه ی ظهور قرارداریم ، بسنده نماید ، راستگو می باشد و دروغگو نیست.


نزدیک بودن ظهور واقعیت محرض شده ای است که فقط نمیدانم چرا بعضی ها در برابر این واقعیت مسلم شده مقاومت می کنند ؟

یعنی درک این واقعیت (این که در آستانه ی ظهور قرارداریم و باید خود را برای ظهور آماده نماییم )این قدر سخت است که بعضی ها از شنیدن آن هم، واهمه دارند !


@Tafsiretaher