طبِ طاهر

در کانالهای تلگرام، کانالهای زیادی با موضوع "طب"، "پزشکی" و موضوعاتی مشابه، آموزشهای خوبی را به مردم می دهند و با تلاشها و ممارست مدیران این کانالها در بارگذاری هر چه علمی تر، سطح دانش و اطلاعات عمومی مردم نسبت به طب و انواع آن از یک طرف و خاصیت مواد غذایی و گیاهان دارویی در درمان انواع بیماریها از طرف دیگر ارتقا یافته است.

اینجانب به عنوان یک پژوهشگر؛ از تلاشهای انجام گرفته توسط مدیران کانالهای فوق، تشکر می کند و مراتب قدردانی خود را اعلام می دارد.

زیرا اعتقاد دارم که فرهنگ قدردانی و ارج نهادن به زحمات کسانی که دردِ مردم را دارند نیز همچون فرهنگ کتابخوانی در جامعه باید ترویج گردد.