یک خاطره


روزی برای در میان گذاشتن یکی - دو برداشت شخصی که از آیه و سوره ای از قرآن مجید داشتم، خدمت آیت الله ناصری شرف یاب شدم.


با احترام محضر ایشان نشستم و وقتی نوبتم شد، آن تفاسیر خود را خدمت ایشان ارائه نمودم.

ایشان پس از آن که به دقت به سخنان من راجع به برداشتهایی که از آیات برگزیده قرآن مجید داشتم، گوش دادند، لحظه ای تامل و درنگ نمودند و سپس مرا نزد خود فراخواندند و اینجانب نیز اطاعت امر نموده و در برابر دیدگان ایشان حضور یافتم.

آیت الله ناصری(مدظله)پیشانی مرا بوسیدند و برایم دعای خیر نمودند.


@Tafsiretaher👌