محمدرضا پارسافرد مدیر بازاریابی و توسعه کسب و کار بانک پارسیان

محلی صمیمی و متناسب با انتظارات نسل جوان مامنی برای برقراری ارتباط بین ایده ناب توان مالی و مهارت کسب و کاری . زینرو قدرحضور می دانم و به آینده استعداد های سرزمینم امیدوارم تا شاهد اعتلای این مرز و بوم باشیم .