نظر کاوه گودرزی مدیرعامل شتابدهنده جهش، درباره خانه نوآوری

با شنیدن اسم خانه نو آوری اولین چیزی که به ذهنم میرسه فضای گرم و صمیمی با آدم های دلسوز و دوست داشتنی هست .خانه نوآوری با تلاش شبانه روزی موسسان و مدیران
موفقیت های قابل توجهی کسب کرده و بنده آینده خیلی درخشانی برای خانه نوآوری متصور هستم.