پهنای باند اختصاصی چیست

سوالی که بارها هنگام خرید اینترنت برای منزل یا محل کار خود از در ذهن با به وجود آمده و به دنبال آن در اینترنت گشته ایم.

سوال اول این است که پهنای اختصاصی و اشتراکی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

پهنای باند اشتراکی که از نامش معلوم است ، نوعی پهنای باند که شما همزمان با کاربران دیگر در شبکه شرکت سرویس دهنده از آن استفاده می کنید. که نوسان سرعت را به همراه دارد.

پهنای باند اختصاصی هم از نامش معلوم است یعنی شما در مقابل پول بیشتر که پرداخت می کنید اول اینکه به صورت اختصاصی از آن میزان پهنای باند استفاده می کنید ، این به این معنی است که کاربران دیگر در آن شرکت از این مقدار پهنای باند استفاده نمی کنند . که پایداری سرعت را برای شما به همراه خواهد داشت.