استفاده از فناوری بلاک‌چین در هم‌پیمایی (Ride-sharing)

هم‌پیمایی (Ride sharing) یکی از مظاهر اقتصاد اشتراکی است و با فناوری زنجیره‌بلوک (بلاک‌چین) می‌توان واسطه‌ها را از این جریان حذف کرد. راهکار RideCoin را اینجا ببینید.

https://www.aparat.com/v/N01GI