توضیح ساده فناوری زنجیره بلوک با موشن گرافیک MIT

فناوری زنجیره‌بلوک چیست؟ به چه دردی می خورد؟ چه طور به وجود آمد؟ پاسخ به این سئوالها و سئوال های دیگرتان را در این موشن گرافیک ساخته MIT پیدا کنید.

? @irblockchain

https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/VO7TD/vt/frame
https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/VO7TD/vt/frame
http://www.aparat.com/v/VO7TD