ایران عسل راهنمایی برای خرید عسل و راه های تشخیص خانگی عسل طبیعی از عسل تقلبی است و همچنین مرجعی است برای درمان انواع بیماری ها با فرآورده های زنبور عسل مانند درمان سرطان و ...