نمادهای رنگ گل ارکیده و خواص آن

گل ارکیده که نام دیگر این خانواده از گل ها ثعلب است و ثعلبی که در بستنی استفاده میشود از نوعی ارکیده گرفته شده است. امروزه این گل ها در بخش عظیمی از دنیا تولید میشوند. گونه های وحشی آن در شمال ایران و شهرهای گرمتر وجود دارد. این گل از گل های بسیار زیبا، ظریف و منحصر به فرد است و قادر به رشد در خانه و خارج از خانه می‌باشد. این گل از بهترین و زیبا ترین گل های زینتی و آپارتمانی محسوب میشود. تعدد تنوع این گل بسیار چشمگیر است. برخی از انواع آن ها دارای دو تا سه رنگ هستند، به عنوان مثال، نوع کاتالیا در دو رنگ و نوع وندای آن در سه رنگ موجود است، که هرکدام از رنگ های آن بیانگر یک نماد است. برای مثال رنگ قرمز آن نماد عشق، سفید آن نماد فروتنی، بنفش آن نماد تحسین، احترام و وفاداری و زرد آن نماد شادی و شروع دوباره است. این گل ها در سه نوع ایستاده (پودیال)، خمیده (سیمپودیا)، و بالارونده وجود دارند.

جالب است که بدانید برخی از انواع این گل های زیبا هیچ عطر و بویی ندارند ولی جالب است که بدانید به دلیل رنگی بودن و معطر بودن گل های این گل، در صنایع غذایی و ادویه ها استفاده میشود. از عصاره ی این گل برای جوانسازی پوست و آبرسان پوست استفاده میشود. در درمان های سنتی آسیایی هم استفاده میشود. در اروپا استفاده هایی برای ساخت چای و تنباکو دارد. در کشور استرالیا از میوه ی نوعی گل ارکیده برای ضد بارداری استفاده میکنند.