قانون 5 سال، برای موفقیت

عکس از اینستاگرام گروه فارکس ایرانیان
عکس از اینستاگرام گروه فارکس ایرانیان

5 سال رو هدفت تمرکز کن،

5 سال سخت تلاش کن،

5 سال هوشمندانه تصمیم بگیر،

5 سال جانزن، عقب نکش، کم نیار؛

بعد از 5 سال زندگی خودت و 5 نسل بعدت رو عوض خواهی کرد ...