تمامی تصاویر و دستاوردهای تلسکوپ جیمز وب بصورت یکجا!

در این لینک تمامی تصاویر از ابتدا تا انتها قرار گرفته است

تلسکوپ فضایی جیمز وب با تصویربرداری فروسرخ می‌تواند سیارات فراخورشیدی را به طور مستقیم مشاهده کند.  تلسکوپ جیمز وب به کمک تاج‌نگاری خود که کنتراست بالایی دارد توانست نور ستاره HIP 65426 را مسدود کرده و از این طریق متوجه یکی از مهمترین تصاویر خود از یک سیاره فراخورشیدی غول‌پیکر گازی بشود.