آذرمیدخت قربانی تجاوز ۲۰۱ نفریدر تاریخ ایران باستان دو زن به مقام شاهی رسیدن که البته رسیدن به مقام شاهی این دو زن نه بخاطر ارزش زن و مساوی دانستن مرد و زن و شایستگی ایشان بود بلکه به این دلیل بود که پس مرگ پدر معضل بی مردی و نبود مرد در خاندان شاهی موجب شد این دو زن یعنی پوراندخت و آذرمیدخت به شاهی برسند .


پوراندخت نهایتا به سرنوشتی نامعلوم دچار شد برخی علت مرگ را بیماری دانستند اما باتوجه به منابع و گزارشات دیگر اینگونه برداشت میشود علت مرگ دسیسه موبدان زرتشتی و فرماندهان ساسانی بوده است که به دروغ علت مرگ پورداخت را بیماری عنوان کردند که ما در مقاله ای جداگانه به بررسی آن خواهیم پرداخت .....


مقاله حاضر به بررسی علت مرگ و سرنوشت نگون آذرمیدخت میپردازد که در منابع تاریخی بدان شکی نیست .


همانطور که گفته شد آزرمیدخت شاه ایران که بنابر ضرورت و به علت معضل بی مردی در دربار به شاهی ایران رسید.

اما رستم فرخزاد، یکی از فرماندهان متکبر ایرانی، با سپاهی به پایتخت حمله کرد.


سپس این فرمانده ایرانی (رستم فرخزاد ) با دویست مرد حبشی پس از کامجویی و تجاوز گروهی آذرمیدخت ، دست و پای این ملکه نگون را بریدند و میل در چشمانش کردند. (۱)


نکته ایی که باید تاکید کرد این است که رستم فرخزاد چنان متکبر و با نفوذ بود که تا انتهای حکومت ساسانی درقدرت نظامی باقی می ماند و حتی ترقی می گیرد !

حتی در گزارشی از تاریخی امده که در اواخر دولت ساسانیان ؛ رستم فرخزاد این فرمانده ایرانی به قدری بانفوذ و گستاخ شده بود که به شاه وقت ایران باستان و مادرش نیز بد دهنی میکرد (۲)


البته سرنوشت رستم فرخزاد نیز چنین شد که در نهایت رستم فرخزاد با حماقت خود و آغاز کردن جنگ در قادسیه و رویارویی با عرب های مسلمان سرش از گردنش در هنگامی که قصد فرار داشت توسط بلال ( عرب مسلمانی ) جدا شد.


منابع :

۱) تاریخ تحولات ساسانیان - دکتر شهرام جلیلیان صفحه ۵۵۰

۱) طبری - تاریخنامه طبری - ج ۲ صفحه ۱۰۲۰

۲) تاریخ یعقوبی- جلد ۲ صفحه ۲۶ -۲۷


سایر مقالات ما :

🛑کتاب سوزی مسلمانان دروغ و تهمتی بزرگ از سوی باستانگرایان آریایی

🛑 خداناباوران جاهل گستاخ و متکبر هستند ( فاکس نیوز )

🛑 آریایی های ایران باستان از خود خطی نداشتند

🛑 تجاوز به زنان توسط شاه معروف ایرانی

🛑توصیه تحصیل زنان در اسلام

آدرس ما ( مجموعه استدلال ) در پلتفرم های اجتماعی دیگر :

🔵 کانال تلگرام : https://t.me/istidlal

🔵 گروه تلگرام : https://t.me/istidlal_muntadaa

🔵 اینستاگرام: https://instagram.com/istidlal_official?igshid=YmMyMTA2M2Y

🔵 وب : istidlal.blog.ir

🔵 کانال ایتا :https://eitaa.com/joinchat/3402170649C7618fb2348