شاهنامه فردوسی و افشای زنبارگی ایرانیان باستان ( بهرام گور )مقدمه : زمانی که اسلام ستیزان (بخوانید = حق ستیزان) آریایی باستانگرا به مقدسات اسلامی اهانت میکنند ما نیز مجبوریم ضمن آنکه به تمامی شبهات و دروغ هایشان پاسخ دهیم - تمامی اشخاص و مسائلی را که باستانگرایان آریایی بدان افتخار میکنند با اسناد و منابع مختلف تاریخی خورد و رسوای عام و خاصشان کنیم.

به این جهت ما قبلا زنباره بودن خشایارشا هخامنشی که حتی به زن برادر خود و عروسش رحم نکرد را در در مقاله ای به گواه منابع و مستندات تاریخی پرداختیم(1) همچنین در مقاله ای جداگانه به فرهنگ زنبارگی ایرانیان باستان پرداختیم و توضیح دادیم که زن بارگی جزئی لاینفک فرهنگ ایرانیان باستان بوده است ( 2) و هم اکنون نیز به زن باره بودن یکی از شاهان ساسانی یعنی بهرام گور میپردازیم.


بپردازیم به مقاله حاضر :

ارج و ارزش سخن فردوسی علاوه بر تمام شگفتی ها و زیبایی های گفتاری او، به نگاه واقع گرایانه و انسانی او باز می گردد.


شاهنامه فردوسی بسا بیش از آنکه در مدح و گزافه گویی پادشاهان باشد، متکی بر بیان زشت کاری ها و تباه گری های آنان است.

و به همین جهت و به دلیل گزارش تبهکاری ایرانیان باستان و شاهان ستمگر ناروا نخواهد بود که شاهنامه را که سراسرش جنگ و قتل و کشتن است خون نامه بنامیم

علی ای حال

یکی ازین نمونه های شرم اور تاریخ ایران باستان که در شاهنامه (خون نامه) فردوسی مطرح شده است شرح زن بارگی ها و عیش و عشرت های بهرام شاه پنجم(بهرام گور) است که فردوسی به شیوایی آن را به نظم کشیده است. او گزارش کرده که بهرام در یکی از شکارگاه ها با پیرمردی به نام "برزین" روبرو می شود که سه دختر داشته است.

بهرام با اینکه سیصد زن از حرمسرایش را به همراه آورده بوده است، اما از سه دختر پیرمرد دل نمی کند و هرسه آنان را برای شبی که آنجا اقامت داشته، یکجا تصاحب می کند.


در جای دیگری نیز فردوسی آورده است که بهرام گور به آسیاب و آسیابانی می رسد که چهار دختر داشته است.


او هر چهار دختر آسیابان را نیز یکجا برای یک هفته ای که مقیم آنجا بوده تصاحب می کند.

و همه اینها بجز آن چهارصد کنیز رومی است که برای انتخاب بهترین ها به نزد بهرام شاه به ارمغان آورده بوده اند.


منابع:

بنگرید به داستان بهرام گور در نسخه های گوناگون شاهنامه و ازجمله در شاهنامه فردوسی چاپ مسکو، 1968، جلد هفتم، صفحه 331 تا 334 و 340 تا 346

رنجهای بشری ، غیاث آبادی، صفحه 91

مقالات عنوان شده در مقدمه :

1) خشایار شا بوالهوس و زنباره ای به تمام معنی ! ( غصب زن برادر و عروس )
2 ) زن بارگی فرهنگ شرم آور ایرانیان باستان

سایر مقالات ما :

🛑آریایی های ایران باستان از خود خطی نداشتند

🛑علم دوستی مسلمانان

🛑اشتراک گذاری زن خود با مردان دیگر سنت زشت ایرانیان باستان ( ازدواج استقراضی)

🛑 طعنه زنان بی حجاب کجا سخن خدا کجا ؟

🛑رد ملی گرایی - قسمت اول

آدرس ما ( مجموعه استدلال ) در پلتفرم های اجتماعی دیگر :

🔵 کانال تلگرام : https://t.me/istidlal

🔵 گروه تلگرام : https://t.me/istidlal_muntadaa

🔵 اینستاگرام: https://instagram.com/istidlal_official?igshid=YmMyMTA2M2Y

🔵 وب : istidlal.blog.ir

🔵 کانال ایتا :https://eitaa.com/joinchat/3402170649C7618fb2348