صادق هدایت نجس الاخلاق ( ناگفته هایی از صادق هدایت)

ناگفته هایی از اخلاقیات صادق هدایت
مقدمه : بلاشک صادق هدایت یکی از چهره های سرشناس خداناباور ایرانی است که خداناباوران و ریزه خوارانش آن را روشنفکر زمانه میدانند . ما در گذشته طی مقاله ای سخنان ضد دینی صادق هدایت را مورد نقد و رد قرار دادیم و هم اکنون در این مقاله به فساد های اخلاقی این ملحد خداناباور میپردازیم . توجه داشته باشید که صادق هدایت به اصلاح نویسنده و شخص مطرح و کتابخوانی بوده است که در این سطح غرق در بی اخلاقی بود لذا با عیان شدن نجس الاخلاقی صادق هدایت به عنوانی مشتی نمونه خروار فساد اخلاقی خداناباوران بی سواد و بی شناسنامه که در سطح جامع ایران هم اکنون وجود دارد نیز ثابت میگردد. به عبارتی ملحدین بی سواد و گمنام ایرانی از صادق هدایت بدتر نباشند بهتر نیز نخواهند بود .


بپردازیم به مقاله :

محمدعلی جمالزاده یکی از اساتید ادبیات فارسی در مورد صادق هدایت ملحد خداناباور می نویسد: «من معتقدم اگر در آخرین ایام عمرش(صادق هدایت) در پاریس با اشخاص بهتر و مرتب تری نشست و برخاست پیدا کرده بود که اهل خمر و دود و غیره نباشند، خودکشی نمیکرد(یا شاید نمیکرد)». از سخن جمالزاده پیداست که صادق هدایت با چه قشر منحرفی دمخور و همنشین بوده. اما برخی روحیات صادق هدایت شاید به مزاج پان فارسها و باستانگرایان و کوروش پرستان خوش نیاید، زیرا صادق هدایت در نامه ای که به مجتبی مینوی به تاریخ 27 شهریور 1337 می نویسد چنین میگوید: «من میگویم باید اخ و تُف روی گُبلز و هیتلر انداخت».


فساد اخلاقی صادق هدایت بخش مشهود و پررنگی از اخلاقیات منحط این ملحد خداناباور را شامل میشود.

زمانیکه مصطفی فرزانه از هدایت می پرسد شما ضد زن و زنها نیستید؟

صادق هدایت اینگونه پاسخ میدهد:

« اگر منظورت این است که چرا خانم بازی نمیکنم، علت جای دیگریست، اولندش کو دختر تر و تمیز و تودل برو که بخواهد با من مغازله کند؟

نه ماشین آمریکایی دارم نه برو برو و دم و دستگاهی، اگر قرار باشد با لگوری ها، خاک تو سری کنم، نصیب نشود.

روسپی های این ملک هم مثل روسپی های همه دنیا باب دندان مردان شهر و مملکت خودشان هستند، روسپی های اینجا دست پروده مردهای اینجا هستند، همه شان دریده و وقیح....».

نفرت صادق هدایت از روسپیان ایرانی بخاطر اخلاقمندی این شخص نبوده بلکه روسپی گری یک فاحشه ایرانی باب طبع و میل صادق هدایت نبوده، ضمن اینکه مردان ایرانی را مردانی دریده و وقیح معرفی میکند.

ناگفته نماند که یک فاحشه در اصفهان، هنگامیکه صادق هدایت برای زنا با او خلوت میکند با چک های آبدار و فحشهای رکیک از هدایت پذیرایی میکند و صادق هدایت حالا با چه وضعی پا به فرار می گذارد....

فساد اخلاقی صادق هدایت تا حدی بود که در هند به زن شوهردار هم پیشنهاد همخوابگی در ازای پول میکند و در ادامه این صادق هدایت است که مدعی میشود ضعیفه جات(زنان) با وی دشمن هستند.


بخشی دیگر از اخلاقیات صادق هدایت که قطعا خوشامد باستانگرایان آریایی هم نمی باشد، کتاب "وغ وغ ساهاب" است. که در این کتاب شعری اهانت آمیز نسبت به شاه پهلوی می نویسد:

ذات شاهانه چون یبوست یافت

گشت کون مبارکش خونی...

بسکه در مستراح شاهنشاه

زور زد همچو مرد افیونی

پاره شد معقد همایونش

از یکی سنده ی همایونی


صادق هدایت، ملحد خداناباور بود که سرسپردگی بسیاری به غرب داشت. او معتقد بود که اگر کتبش به زبان فرنگی چاپ شود، ما هم میشویم داخل آدم، یعنی آدم به حساب می آییم. صادق هدایت می گفت ما جزو ملل "پست" و "عقب مانده" هستیم که اصلا حق اظهار لحیه نداریم !

منبع:

آشنایی با صادق هدایت. دکتر مصطفی فرزانه، جلد 1، چاپ پاریس1988، صفحه 19، 25، 75 تا 77، 93 و 117

اسکن کتاب ها :سایر مقالات ما :

🛑 توصیه تحصیل زنان در اسلام

🛑 قرآن کپی شده از ادیان دیگر ؟ ( رد شبهه )

🛑 علم دوستی مسلمانان

🛑 صادق هدایت و جفنگیاتش

🛑 مقایسه غسل کردن اعراب پیش از اسلام و زرتشتیان ایرانی

آدرس ما ( مجموعه استدلال ) در پلتفرم های اجتماعی دیگر :

🔵 کانال تلگرام : https://t.me/istidlal

🔵 گروه تلگرام : https://t.me/istidlal_muntadaa

🔵 اینستاگرام: https://instagram.com/istidlal_official?igshid=YmMyMTA2M2Y

🔵 وب : istidlal.blog.ir

🔵 کانال ایتا :https://eitaa.com/joinchat/3402170649C7618fb2348