پایین آوردن هزینه و شروع کسب و کار

شش پیشنهاد برای پایین آوردن هزینه ها در زمان طراحی استراتژی فروشگاه اینترنتی

01. مناقصه تنها در دسکتاپ

02. تقسیم بندی کمپین

03. هدف گذاری چند باره

04. یک هدیه رایگان پیشنهاد دهی

05. سرمایه گذاری سئو

06. بازاریابی ایمیل

.