پادکست از واژه تا کلام

☕️از واژه تا کلام

پادکست ادبی رادیو آوای ایران زمین

🔸در این پادکست می پردازیم به اندیشه و زندگی نادر ابراهیمی خالق کتاب" چهل نامه کوتاه به همسرم"

🔹در بخش برگ ماندگار ناگفته های جذابی را از زندگی ایشان خواهیم گفت...