پادکست چشم سوم

📻پادکست چشم سوم

برنامه تحلیل بازارهای مالی و سرمایه گذاری

پادکست چشم سوم برنامه تحلیلی در حوزه اقتصاد است که آخرین رویدادهای مالی در بازارهای مالی ایران و جهان را بررسی می کند

برای شنیدن پادکست های رادیو آوای ایران زمین به صفحه اصلی رادیو مراجعه کنید

https://radio.izbank.ir