پادکست چشم سوم

‌‌‌‌📻پادکست چشم سوم

برنامه تحلیل بازارهای مالی و سرمایه گذاری

برای بررسی آخرین رویدادهای بازارهای ارز و بورس این برنامه را از دست ندهید

برای شنیدن پادکست های رادیو آوای ایران زمین به صفحه اصلی رادیو مراجعه کنید

https://radio.izbank.ir