کرونا باعث پیشرفت موسیقی ایران خواهد شد

کرونا با همه ترسی که در مردم ، حکومت و جامعه ایجاد کرد ، اما به نظر من در دراز مدت تاثیر مثبتی روی فرهنگ و هنر و موسیقی این مرز و بوم خواهد داشت.

اولین دلیل آن این است که تمامی هنرجویان و معلمین موسیقی پی بردند که می توان به صورت آنلاین کلاس های موسیقی را برگزار کرد و در نتیجه موسیقی و آموختن آن نیز مانند بسیاری از فرآیند های دیگر به موبایل های ما منتقل می شود که این چندین حسن دارد .

ماندن در خانه و تمرین و آموختن ساز از طریق اینترنت بار روانی و خستگی کمتری در هنرجو و مدرس ایجاد می کند زیرا کمتر در ترافیک و نگرانی از جای پارک ماشین و رسیدن به موقع در کلاس و اینکه تمرین کرده است یا نه به هنرجو آرامش بیشتری می دهد.

همچنین مدرس موسیقی با ماندن در منزل و تدریس آنلاین، وقت بیشتری برای تمرین نوازندگی خود دارد و در نتیجه باعث پیشرفت مدرس و سواد و تکنیک بیشتر او و در نتیجه هنرجویانش می شود.

هر تغییری در گذار یک سنت به یک مدرنیته بسیار برای آن نسل سخت است اما فقط کرونا می توانست به مدرسین سنت گرا و وابسته تدریس حضوری موسیقی ایران ثابت کند که به راحتی می توان تغییر کرد و با تکنولوژی پیش رفت.

همچنین تکنولوژی و استفاده از اپلیکیشن های تماس، برای مدرس: سواد نرم افزاری و گشت و گذار مدرس در اینترنت را افزایش می دهد و این باعث به روز شدن دانش مدرس موسیقی می گردد.

حسن دیگری که کرونا برای موسیقی ایران به ارمغان آورده است این است که بسیاری از گروه های کوچک و بزرگ موسیقی و نوازندگان و خوانندگان ایران با ماندن در خانه و دلتنگی و از سر کار تراشیدن برای خود در حال تولید موسیقی آنلاین هستند.

به این صورت که یک آهنگساز قطعه ای را آهنگسازی می کند و یا قطعه ای مشهور را برای چند نوازنده و خواننده تنظیم می کند و برای آنها از طریق اینترنت ارسال می نماید و آنها نیز از طریق اینترنت و در منزل خود آن قطعه را تمرین کرده و صدا و تصویر خود را برای آهنگساز می فرستند و یک قطعه موسیقی آنلاین تولید می شود.

ممکن است در این برهه ی زمانی کیفیت این موسیقی ها به دلیل نبود امکانات کافی و فقط وجود گوشی های همراه پایین باشد اما حرکتی نو در موسیقی اتفاق خواهد افتاد و به تدریج هر نوازنده در منزل خود امکانات پیشرفته ضبط موسیقی با ساز خود را خواهد داشت و اتفاقات خوبی در این زمینه در حال رخ دادن است.

بدین گونه موسیقی بهتری توسط موسیقی دان های واقعی در موبایل ها تولید خواهد شد و مستقیم به دست مخاطبین خواهد رسید. مافیای موسیقی نمی تواند در آن نقشی داشته باشد و این نوازنده ها و خواننده های خوب هستند که اثر خود را بی واسطه و بدون اعمال سلیقه مافیای بی سواد موسیقی به گوش مخاطب خواهند رساند. جای بسی امید است که موسیقی واقعی به مخاطب ایرانی برسد تا موسیقی که مافیا دلش می خواهد.

همچنین تدریس مستقیم معلم به هنرجو به صورت آنلاین دست واسطه ها را مانند آموزشگاه های موسیقی که درصد زیادی از شهریه هنرجوها را ( حداقل 50 درصد ) برمی دارند قطع می کند و این گونه با درآمد بیشتر برای معلم موسیقی هنرجو معلم واقعی و خوب را با یک جستجوی ساده اینترنتی و از طریق دیدن فیلم نوازندگی هنرجویان آن معلم انتخاب می کند و آن معلم نیز انگیزه بیشتری برای تدریس خواهد داشت و دیگر نیازی به اجاره سنگین آموزشگاه های موسیقی نیست و مدرسین شهریه های معقول برای آموختن ساز پیشنهاد می دهند و هنرجویان بیشتری برای سازهای مختلف پدیدار می شوند .

هم اکنون اغلب هنرجوهای موسیقی در ایران به دلیل تبلیغات کاذب آموزشگاه هایی که سرمایه بیشتری دارند یا مدرسینی که بیشتر با نمایش ناز و عشوه های خود هنرجو جذب می کنند تا تدریس و دانش خوب ، جذب یک آموزشگاه یا مدرس می شوند .

و قشر متوسط رو به پایین نیز این گونه می تواند به آموختن موسیقی علیرغم بحران اقتصادی که وجود دارد بیاندیشد.

و شهرستان های کوچکی که فاقد معلم های خوب موسیقی است با جا افتادن تدریس آنلاین،موسیقی و هنرجویان موسیقی شهرستان ها نیز پیشرفت خواهد کرد.

و این گونه کرونا روی موسیقی ایران تاثیر خوب خواهد گذاشت زیرا هم موسیقی خوب بیشتر تولید خواهد شد و هم آموزش موسیقی در ایران پیشرفت خواهد کرد .

صابر جعفری