آموزش برنامه نویسی اندروید در محیط اندروید استودیو | دوره مقدماتی قسمت اول

https://virgool.io/p/flzfwx0ihadd/edit


https://hajifirouz1.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/4d137f2f487297491e4a6b9ecf5fdb4f41928586-720p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6ImYzNWFmN2Q1N2FiOTAwMDMyMTk1ZWYxMWIyODkzMDBlIiwiZXhwIjoxNjQzNTA1ODcyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.NGvBRZJy8ZFJkKydVdjma-UBBAlPKmsu8ERTXDff1V8

در بخش مقدماتی برنامه نویسی اندروید که در محیط اندروید استودیو (Android Studio) آموزش داده شده است، با اصول برنامه سازی در اندروید، اجزای اصلی برنامه های اندروید و ترتیب فراخوانی آنها در برنامه ها آشنا می شویم. کمی در مورد طراحی لایه ها و ظاهر برنامه صحبت می کنیم، هر چند تمرکز اصلی روی مباحث طراحی گرافیکی و لایه ها، به بخش دیگری از آموزش منتقل می شود. در ادامه با Activity ها در اندروید آشنا می شویم، چرخه حیات (Activity Lifecycle) آن را بررسی می کنیم که هر برنامه نویس اندروید باید با آن آشنا باشد. سپس به معرفی ویجت های مختلف و ابزارهای مختلف می پردازیم و برای برنامه نویسی هر کدام از ابزارها مثالی ارائه می دهیم.


تمام این آموزش ها در سایت کد نویسان جوان به صورت رایگان منتشر شده برای دسترسی به ادامه قسمت های این آموزش به سایت کد نویسان جوان مراجعه کنید