ترجمه مقاله ISI

ترجمه مقاله و فهم آن قبل از ترجمه، دو مقوله جدا از یکدیگر هستند. در حقیقت تسلط یک فرد بر زبان انگلیسی نمیتواند کیفیت قطعی ترجمه آن فرد را تضمین کند. بلکه نکاتی در این میان وجود دارد که میتواند به یک ترجمه دقیق یا انتخاب یک موسسه خوب برای ترجمه کمک کند.

  1. مطالعه، مطالعه و مطالعه

اولین قدم برای ایجاد تخصص در ترجمه مقاله isi، مطالعه ده ها و صدها مقاله مرتبط با آن رشته است. عبارات، اصطلاحات و مفاهیمی در هر رشته وجود دارد که در زبان انگلیسی روزمره مورد استفاده قرار نمیگیرد و در صورت عدم تسلط شما بر این مفاهیم، ترجمه شما یک ترجمه غیر علمی، غیر آکادمیک و محاوره ای خواهد شد. فراموش نکنید که کلمه (شمع) در جشن تولد به یک شکل نوشته میشود و در رشته مهندسی عمران به شکلی دیگر!

۲. از عبارات قوی برای شروع متن استفاده کنید

زمانی که میخواهید یک حقیقت علمی را که قبلا در مقالات و مطالعات به اثبات رسیده را ذکر کنید ابتدا با یک عبارت قوی شروع کنید به عنوان مثال:

It is widely accepted that ...

در واقع شما به صورت پنهان بیان میدارید که این حقیقت در literature آن رشته مورد پذیرش قرار گرفته است بدون اینکه به یک منبع خاص اشاره کنید. بدین ترتیب شما بر سطح علمی خود از آن مبحث نیز تاکید میکنید.

۳. ترجمه مقاله پزشکی را به صورت ترجمه مهندسی عمران انجام ندهید!!

چرا این مثال را زدم؟ به این علت که هر یک از این رشته ها دارای کارهای آزمایشگاهی هستند که به دیگری هیچ ربطی ندارند. یک مترجم مهندسی عمران که در ازمایشگاه با آسفالت سر و کله زده است نمیتواند مقاله ای را ترجمه کند که در مورد بررسی یک دارو روی موش آزمایشگاهی است! هر دو در آزمایشگاه کار کرده اند ولی این کجا و آن کجا!!

اگر خودتان تخصص کافی در ترجمه مقاله یا ویرایش مقاله نداشته یا اینکه فرصت انجام آن را ندارید میتوانید ترجمه خود را به موسساتی که مورد تایید جامعه علمی هستند بسپارید که از آن جمله میتوان به دو مورد از بهترین ها اشاره کرد.

موسسه ترجمه ایران نیتیو (www.Irannative.con) و موسسه ترجمه مقاله ایراکا (www.IrAca.ir)

در تکمیل این پست شما هم میتوانید به ما کمک کنید و از تجربیات خودتان در ارائه یک ترجمه بهتر، برای ما بگویید.

در خصوص ترجمه مقاله، ویرایش مقاله انگلیسی، ترجمه مقاله isi، ترجمه مقاله پزشکی و ترجمه مقاله در هر رشته ای، از نظرات شما استقبال میکنیم.