زندگی کنید، حتی به غلط (نقدی بر نصیحتی [نا] بخردانه)


یه جمله معروفی هست که میگه:

بابت کارهایی که کردم پشیمون نیستم ولی بابت کارهای نکرده‌ام پشیمونم.

اگرچه جمله قشنگی برای نقل کردنه اما واقعیتش به این قشنگی نیست. همیشه آدم برای کارهای نکرده‌اش پشیمون نیست.

گاهی آدم میگه () میخوردم و اونکارو نمیکردم.


واقعیت اینه که زندگی نه اونقدر ساده‌اس که با یه نصیحت بشه خوشبخت شد و نه اونقدر سخته که نشه خوشبخت شد.

خلاصه سعی کنید جوری زندگی کنید که موقع مرگ تو آخرین چشم بستن حسرتی نداشته باشید و بگید؛ دمم گرم از زندگی که کردم راضی بودم.


راستش نوشتن به این هدف من کمک میکنه برای همین قلم رو برداشتم و یه مسیر نامعلوم رو پیش گرفتم.