یک عمق دلتنگی

سلام

سلام به تو فلانی ترین آدم زندگی من

دلم برایت تنگ شد

سری زدم به خاطراتمان

به همان آهنگ هایی که از تو

برای من باقی مانده

همان عکس هایی که مرور کردنشان

یادآور یک خاطره شیرین و تلخ است


میدانی حضرت عشقم؛

مرا سالها آلوده ی یک صدا

و یک نگاه مردانه کرده ای

مثل مخدری که میتواند

دنیای آدمی را به تباهی بکشاند

من اینجا دور تر از تو

با سالیان درازی درد ندیدنت

روبه روی هم

نشسته ایم

و مرور میکنیم

همان خنده های

کنار شومینه و دیدن عکسهای قدیمی


یک صفحه ی مجازی ازتو

که تاریخ حضور من را در زندگیت

به رخم می‌کشد

همان عکس هایی که

تو

روبه روی فلش دوربین بودی و

من یادگاری از تو عکسی گرفتم


سالهاست

حضورت را حس نکرده ام


دوستت دارم

عاقلانه اما

نه احساسی

#یاسمن_سیرت