فیزیک نوین : پارادوکس های کوانتومی🤔

چند معمای ساده
چند معمای ساده


هرکسی که این نام را میشنود حتما با خودش فکر میکنه الان قرار کل فلسفه رو اینجا پیاده کنم. ولی چیز هایی می خواهم بگویم که واقعا ساده اند و تنها به یکم فکر نیاز دارن ،


یک زمان در دو مکان :

فرض کنید یک فرد بخواهد از میان دو خانه یکی را انتخاب و وارد آن شود. شما نمی دانید که ان وارد کدام می شود. و در ضمن احتمال اینکه ان فرد وارد یکی از هر کدام از این خانه ها شود 50% (پنچاه درصد) است. تا این جا هیچ اتفاقی نیفتاده است. حال بیاین یکم سختش کنیم، اگر ان فرد وارد یکی از ان خانه ها شود و شما ندانید که ان دقیقا وارد کدام خانه شده احتمال اینکه ان فرد در هر کدام یک از خانه ها باشد پنچاه در صد است. پس اگر احتمال بودن ان فرد در یک از خانه ها پینچاه درصد باشد او در هر دو خانه به یک درصد احتمال بودن دارد . او حتما در یکی از خانه های معین نیست پس یک جورایی نصف در یک خانه و نصف در یک خانه دیگر است . پس در هر دو خانه در یک زمان وجود دارد.


هم زنده و هم مرده (گربه شرودینگر) :

اینو دیگه تقریبا همه شنیدن ، فرص کنید یک گربه رو توی یک جعبه قرار دبدیم همراه یم بمب(بیچاره گربه!). احتمال ترکیدن بمب پنچاه درصد است. پس احتمال مردن گربه هم پنچاه درصد است. فرض کنید بعد از یک کدت اتفاقی بیفتد (نترکیدن بمب هم جزو اتفاق حساب می کنیم) ما نمی دانیم که بمب ترکیده با نه . و نمی دانیم که گربه زنده است یا نه . احتمال زنده بود گربه پنچاه درصد است (نصف) پس گربه نه مرده است نه زنده و در وضعیتی بین این دو قرار دارد . ما نمی توانیم بگویم گربه زنده است یا مرده . پس گربه هم زنده است و هم مرده.


معلم خطا کار :

این ابداع خودمه ، فرض کنید در یک ازمون که تنها یک سوال دارد معلم از شما بخواهد یک مثال بزنید که احتمال اتفاق افتادن ان صد درصد یاشد (یعنی حتما اتفاق می افتد) مثل اینکه هیچ چیزی نمی تواند از سرعت نور سریع تر حرکت کند، حلا خود توجه کنید : اگر شما در ان ازمون بنویسید که من در این ازمون نمره نمی گیریم. اگر معلم جواب رو از شما قبول کند و به شما نمره بدهد شما غلط نوشته اید (من نمره نمی گیرم) و اگر معلم جواب را از شما نپذیرد و به شما نمره کامل را ندهد شما درست نوشته اید(من نمره کامل را نمی گیرم) در این صورت معلم هر کاری که بکند غلط و اشتباه است ! اینو روی معلموتون امتحان کنید (اگه نمره دوست ندارید!).

در اخر می خواهد بگویم مرسی که این متن را خواندید و شما هم می توانید از این جور پارادوکس ها پیدا کنید.

به طبیعت عمیق نگاه کنید. پس از آن همه‌چیز را بهتر درک خواهید کرد.
البرت انیشتین


نوشته های دیگر ما را هم بخوانید :

https://vrgl.ir/lGmqT