کنجکاو تمام وقت، اندرویدنویس پاره وقت... به کجا میرم؟ نمی‌دونم هنوز نرفتم که ببینم


javadlv این افراد را دنبال می‌کند:

مشاور مدیریت محصول در کسب و کارهای فناورانه
برونگرا / دانشجوی مهندسی کامپیوتر
A 3D Man; Dad, Dreamer, Devigner :)