رسانه چیست؟

media-رسانه-مجازی
media-رسانه-مجازی

در زندگی امروزه واقعا نقش زیادی دارد و این نقش از تربیت فرزندان تا انجام کارهای روزانه و تا خیلی از اتفافت بد و … وجود دارد – نه با محدود کردن می توان جلوی رسانه را گرفت و نه با توضیح دادن – بلکه تنها راه باقی آن است که بیاییم و فرهنگ آنرا در خودمان بوجود بیاوریم و یاد بگیرم که چگونه از آن استفاده کنیم و جلوی کنترل شدن خودمان را توسط رسانه بگیریم و خودمان آنرا کنترل کنیم و از آن استفاده کنیم تا زندگی بهتری داشته باشیم

نمی توان هم گفت کلا از آن استفاده نکنیم زیرا این چنین چیزی اصلا عقلانی و منطقی نیست زیرا کار هایی که می توان به راحتی انجام داد را برای خودمان سخت می کنیم و از طرفی از دیگران عقب می مانیم …

ادامه مطلب را در صفحه زیر بخوانید :

http://www.jetcom.ir/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/