آیا با زندگیتان حال می کنید؟

جهان مادی جهان تنگناهاست. هر چه قدر هم بخواهید از سختی ها و گرفتاری ها فرار کنید و به دور باشید در یکی از پیچ و تاب های تنگنای جهان مادی گرفتار خواهید شد. این مقدمه را نگفتم که ناامیدتان کنم بلکه برعکس می خواهم یادآوری کنم که اگر می بینید در زندگی مدام با مشکلات برخورد می کنید و با پشت سر گذاشتن یک مشکل با چندین مشکل دیگر رو به رو می شوید فکر نکنید الزاماً نقطه ضعفی دارید. البته بازنگری در روند زندگی و بررسی علل ایجاد این مشکلات ضروری است اما این مسائل مختص به شما نیست.

همه انسان ها (حتی آنهایی که فکرش را نمی کنید) هر روز و بلکه هر لحظه دارند با مشکلات شخصی و عمومی خودشان دست و پنجه نرم می کنند. هیچکس هم هیچ راه فراری ندارد. ذهن انسان نیز دارای محدودیت ها و خطاهای فراوانی است و نمی تواند تمام جوانب هر مسئله ای را بشناسد و برای آن چاره پیدا کند. تنها کلید حل این معضل این است که بدانید این اتفاقات از ناکارآمدی شما نیست. کم و زیادی آن هم کاملا اتفاقی است و به شما ربطی ندارد. شما فقط می توانید با به کارگیری عقل و دانش خود راه گذر از مشکلات را بهتر بشناسید و با کار کردن روی خود سلامت روانتان را را بهتر حفظ کنید تا پس از غلبه بر مشکلات انرژی درونیتان را از دست ندهید و آمادگی مقابله با آینده را داشته باشید. به قول حافظ: «جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است»

اگر بتوانید به چنین جایگاهی دست پیدا کنید احتمالا از زندگی خود لذت بیشتری خواهید برد یا به عبارت ساده تر با زندگیتان بیشتر حال خواهید کرد و بیش از پیش به پیشرفت فکر خواهید کرد. ذهن خود را درگیر مسائل پوچ و بی اهمیت نخواهید کرد و تنگناهای زندگی بسیار راحت تر پشت سرخواهید گذاشت.

گاهی خود زندگی به ما یاد می دهد چگونه در برخورد با مسائل مختلف واکنش نشان دهیم. این خیلی خوب است. ما می توانیم از اتفاقات زندگی خود درس بگیریم. به همین خاطر است که هر چه سن انسان بالاتر می رود در نوع عملکرد او پختگی بیشتری دیده هویدا می شود. اما این روش هم بسیار زمانبر است و هم آزمون و خطای موجود در آن بسیار فرصت سوز و هزینه بردار است. برای کم کردن این هزینه ها رجوع به خاطرات و تجربه های دیگران از طریق مطالعه و مصاحبت با افرادِ باتجربه کمک بزرگی برای تشخیص راه درست خواهد بود.

پس مطالعه را فراموش نکنید و مدام به بخت بد خود ناسزا نگویید. از زندگی تان تا جایی که امکانش هست لذت ببرید و خود را برای گذر از آزمون های زندگی آماده و سرحال نگه دارید.