استعداد به تنهایی نجات بخش نیست

اول میریم سراغ اینکه استعداد چیست و به چه کار ما میاد.

میزان پیشرفت نسبی فرد درانجام فعالیتی خاص میشه استعداد.

یعنی اینکه اگر 3 نفر بخواهند در یک زمینه مثلا یادگیری نقاشی به صورت حرفه ای آموزش ببینند ممکن است در مدت زمان معین هر سه به نتیجه یکسانی دست پیدا نکنند نفر اول سریعتر یاد بگیرد و نفر دوم و سوم باید دوبرابر نفر اول یا بیشتر زمان و تلاش صرف کنن تا به سطح نفر اول برسند و نیاز به تلاش مضاعف تری نسبت به نفر اول دارند.

زمینه های مختلفی وجود دارد وهمه ی ما استعداد های خاص خود را داریم که باید برای کشف آن روش های مختلفی را تست نماییم. در صورتی که مشغول به انجام کاری شویم که در آن استعداد داریم، موفقیت ما سریعترو راحت تر می باشد.نکته مهمی که باید یادآوری شود این است که استعداد بدون تلاش به سرانجام نمی رسد ممکن است فردی در زمینه ای استعدادی کمتر از ما داشته باشد ولی با تلاش در جایگاهی بهتر از ما قرار بگیرد.

مواردی که به استعداد ربطی ندارد:

1-نگرش وهدف

2-آمادگی یادگیری و آموزش پذیری

3-تلاش وکارمضاعف

4-وقت شناسی

5-اشتیاق و انرژی

6-اخلاق فردی

1-نگرش و هدف:

نگرش شما از زندگی و داشتن هدف در آن کمک می کند که راه های رسیدن و موفقیت را راحت تر شناسایی و طی کنید،یکی از مهم ترین تفاوت افراد موفق و عادی داشتن هدف است ،خیلی ها با استعداد نیستند فقط هدف دارند و برای آن تلاش می کنند.

2-آمادگی یادگیری و آموزش پذیری

فرآیند آموزش – یادگیری یک فرآیند فعال است، مستلزم درگیری هر دوی معلم و فراگیر در تلاش هایی برای دستیابی به برآیند مورد انتظار، یعنی تغییر رفتار است.

تمام نصیحت ها، نکته های آموزشی، کلاسها و … نمی توانند به شما کمکی بکنند مگر اینکه شما روحیه آموزش پذیری داشته باشید.

نمونه های سوالات زیر به ما کمک میکند تا بدانیم روحیه ی آموزش پذیری داریم یا نه

آیا قبل از هر اقدامی، وضعیت را خوب بررسی میکنم؟

آیا سوأل می پرسم؟

آیا از دیگران می خواهم مرا راهنمایی کنند؟

آیا وقتی از من انتقاد می شود، در لاک دفاعی می روم و تدافعی عمل می کنم؟

آیا علیرغم اینکه می دانم اشتباه کرده ام اما باز توجیح می کنم و بهانه می آورم؟

آیا گوش می دهم؟

3-تلاش وکار مضاعف

تلاش راه رسیدن به موفقیت را هموار می کند. تلاش مستمرباعث شکوفا شدن پتانسیل های انسان می شود.بعضی افراد استعداد بی شماری دارند و کارهایشان را با کیفیت عالی انجام می دهند اما گاهی اوقات شما می توانید با انجام دادن کار بیشتر به صورت مضاعف از آنها پیشی بگیرید.

4-وقت شناسی و برنامه ریزی

وقت شناسی تاثیر مثبتی روی زندگی و فعالیت های انسان می گذارد و باعث می شود شما از اوقات خود بهتر استفاده کنید ، خونسرد،آرام ،با اعتماد بنفس و تحت کنترل باشید و بدانید که از خود چه توقعی دارید .
برنامه ریزی باید منصفانه و کمی منعطف باشد .

5- اشتیاق و انرژی

اینکه شما در زندگیتان سرحال و پر انرژی باشید یک فرایند کاملا درونی است و به بهتر شدن کیفیت کارهایتان کمک زیادی می کند و میل و اشتیاق انجام امور زندگی به دوست داشتن و ارتباط موثر شما با اون کار برمی گردد هر چه میل بیشتری به انجامش داشته باشید تمایل بیشتری به انجامش خواهید داشت و زمان را حس نمی کنید.گاهی اوقات بحث و تبادل نظر در مورد آموخته ها با فراگیر باعث ایجاد اشتیاق و انگیزه
می شود و سبب می شود توانایی ها و آموخته های خود را بروز دهد و احساس اعتماد به بنفس و دانایی نیز پیدا میکند.

6- اخلاق فردی

احساس مسئولیت در راستای بهبود فردی و به ثمر رسیدن در همه زمینه ها وامور . ما در برابر خود نیز دارای مسئولیت هستیم و با تلاش و اصلاح رفتارها و نگرش ها باید زمینه ساز پیشرفت خود را فراهم آوریم.