من نسیم، یک مهندس پزشکی پاره وقت و یک دانشجوی تمام وقت حوزه محتوا هستم. در حال حاضر مهمترین هدفم توسعه مهارت های فردیمه. در اینجا میخوام تجربه هام رو در مسیر یادگیری با شما در میون بگذارم.