بازدید مدیرعامل

من مدیرعامل خوبی داریم. دلایلش شخصی است.

خیلی کم می آید به اتاق ما. معمولا وقتی یک بحرانی پیش می اید می آید. چون مدیریت بحران ، معمولا ازاتاق ما است. اگه بخوام جزئیات بیشتری در اختیارتون بزارم، باید بگم ، به نوعی ما قلب عملیاتی شرکت هستیم . حالا نمی خوام خودمون رو گنده کنم. پس بگذریم

جدیدا دوبار به عنوان بازدید گذری امده است اتاق ما. ولی هردوبار فقط به ظاهر میز ما گیر داد و گفت چرا اینقدر این میزتون شلخته و کثیف است.

دفعه قبل من بهش گفتم که درسته اتاق ما کثیف و بهم ریخته است ولی ما کلی کار هم می کنیم و دستاورد و ناآوری داریم. از انها هم بازدید کند.

گفت بعدا و نیامد

و دیروز هم که امد دوباره به میز گیر داد و رفت.


اگه مدیرعامل شدید، فقط به میز پرسنل گیر ندید. براشون وقت بزارید و یه خورده از کارهاشون بپرسید و بگذارید خودشون رو show کنند.

انشالله مدیرعامل بشوید