بی برنامگی

چند روز پیش به مدیرکم ( مدیرک یعنی کسی که هم مدیر هست و هم نیست. اسما مدیر است و یه اختیاراتی داره ولی هنوز حکم نزدند براش و رسما معرفی نشده )

گفتم که شرکت از بی برنامگی رنج می برو و چرا برنامه مدون نداریم و ... .

بعد امروز دیدم خودم بیشتر از بی برنامه مدون بودن رنج می برم.

یه اهدافی رو هم اول سال در ته تقویم نوشته بودم که الان دیدم حدودا بهشون نرسیدم .‌چون اهداف نبودند . آرزو بودن.

وقتی برنانه ای وجود نداره.

وقتی گان چارت ندارم. چه رسیدنی؟ چه هدفی؟